Historie Malediv

Dějiny Malediv se dělí do dvou historických období, první období začíná před přechodem k islámu, druhé historické období se začíná psát až s jeho příchodem.

O prvním historickém období se vedou pouze spekulace, ze kterých lze vyvodit, že souostroví kdysi obývali Egypťané, kteří zde zanechali umění výroby lodí dhóni a oblečení dámských šatů, které nesou určité egyptské prvky. Po Egypťanech následuje příchod buddhistů ze Srí Lanky a hinduistů z Indie, jejichž osídlení na maledivském souostroví je již zdokumentováno a písemně podloženo.

Za významný historický mezník Malediv je považován rok 1153, který je spojen s příchodem islámu, jenž jako oficiální náboženství přetrvává dodnes. Příchod Arabů obohatil zemi o nové druhy koření, kokosové ořechy, pikantní pokrmy a platidlo, k jehož výrobě se používaly zbytky lastur. Lastury, jako platidlo, byly směnitelné mezi Afrikou a Čínou až do konce 16. století. Země se začíná velmi dobře ekonomicky rozvíjet, na což má vliv především obchod s perlami. Spojení s okolním světem přispělo i ke zdokonalení maledivského jazyka – dhivehi, které se přeměnilo do písemné podoby thaana.

Země si téměř po celou dobu svojí existence dokázala udržet svoji nezávislost, výjimkou je období 1558 – 1573, kdy zemi okupovali Portugalci, poté se zemi pokoušeli kolonizovat i Indové. Po patnáctileté nadvládě byli Portugalci svrženi Muhammadem Thakurufaanu Al-Auzamem, na jehož počest bylo vystaveno malé muzeum nacházející se na ostrově Utheemu.

Po neustálých snahách okupace země různými národy, přijaly Maledivy v 17. století ochranu, kterou jim nabídli Holanďané, v té době vládnoucí Srí Lance.

V 17. století uzavřela země mírovou smlouvu s Brity a Francouzi, která měla Maledivám zaručovat ochranu a vnitřní autonomii. Díky daleké vzdálenosti mezi Británií a Maledivami, se Britové nikdy neúčastnily vlády nad ostrovy, vnitřní záležitosti podléhaly tamním tradičním muslimských institucím.

Až do 26. července 1965 byla země zapsána na seznamu britských držav, avšak v tomto roce uznala Británie Maledivské souostroví za suverénní a nezávislý stát, republiku, v čele s prezidentem. Tímto rokem zaniká odpovědnost Britů za obranu Malediv, země se musí postarat sama o sebe.