Před odjezdem na Maledivy

Vízum

Občané České republiky nepotřebují vízum ke vstupu na maledivské souostroví. Do 30 dnů můžeme na území Malediv pobývat bezplatně, prodloužení lze získat za 10 USD na den.

Cestovní pas

Ke vstupu na území Malediv je zapotřebí předložení cestovního pasu, jehož platnost musí přesahovat dobu pobytu na maledivském souostroví. Pokud cestujeme individuálně, budou od nás úředníci vyžadovat předložení dostatečné finanční hotovosti, která by měla činit minimálně 10 USD na osobu a den. Současně s cestovním pasem se předkládá vyplněný registrační lístek, který obdržíme na palubě letadla nebo na hraničním přechodu. Registrační lístek obsahuje informace a data o příjezdu a odjezdu ze země a o místě pobytu na Maledivách.

Samotné ubytování na Maledivách je zážitkem
Samotné ubytování na Maledivách je zážitkem

Celní a devizové předpisy

Do země je dovoleno dovážet pouze věci osobní potřeby. Do země je zakázáno dovážet jakékoliv alkoholické nápoje, výrobky z vepřového masa.

Zdravotnictví

Jediné zdravotnické zařízení se nachází v hlavním městě Malé, které je od ostatních ostrovů vzdáleno zhruba hodinu jízdy motorovým člunem. Zdravotnictví v zemi je na poměrně slušné úrovni, avšak zdravotní zařízení není pro náročnější operace plně vybaveno. Z důvodu velmi vysokých cen za lékařské služby je téměř nezbytné nechat se před odjezdem na Maledivy řádně pojistit. V současné době existují pojistky, které uhradí lékařské služby nebo hospitalizaci přímo na místě.

Turisté by měli být očkováni proti záškrtu a tetanu, hepatitidě A, při dlouhodobějším pobytu se doporučuje přeočkování hepatitidy typu B. V případě, že turisté přijíždějí nebo v poslední době cestovali po zemích infikovaných žlutou zimnicí, je nutné předložit mezinárodní očkovací průkaz s prokázaným očkováním proti této nemoci.

Elektrický proud

Každý resort má svůj vlastní naftový generátor, jelikož na území maledivského souostroví neexistuje celostátní rozvod elektřiny. Proud kolísá mezi 220 V – 240 V o napětí 50 Hz, převládají zástrčky britského typu, ke kterým je třeba adaptér.