Lidé a zvyky na Maledivách

Maledivané jsou velmi věřícím národem, v čemž pravděpodobně spočívá jejich velmi přívětivý duch ke všem ostatním lidem a vysoká soudržnost se svou rodinou a blízkými. Obyvatelé Malediv žijí velmi skromně, milují hudbu, tanec a velice rádi organizují nejrůznější společenské a přátelské akce.

Náboženství

Státním náboženstvím Maledivského souostroví je islám, monoteistické náboženství, které je 100 % zastoupeno sunnity. Všechna ostatní náboženství, sekty a víra jsou politickými stranami přísně zakázány.

Islám je monoteistické náboženství, jenž je založené na víře a uznání jediného Boha, kterým je pro muslimy Alláh. Stoupenci islámu jsou muslimové, jejichž život spočívá v pěti pilířích islámské víry, které jsou pevně zakotveny v kompletním souboru pravidel tzv. šária (vyznání víry, rituální modlitba, almužna, půst v měsíci Ramadán a pouť do Mekky).

Základním pilířem muslimské víry je svatá kniha Korán, ve kterém jsou popsány všechny Mohamedovy zjevení Boha. Na základě těchto zjevení je ctěno pravidlo, že Mohamed je posel Boží.

Místní domorodci věří v ďábelského posla, jinnise, který přichází z moře, země a ze vzduchu a přináší s sebou vše spatné. Laicky řečeno, všechny přírodní katastrofy (tsunami, silné větry, dlouhé období dešťů) jsou přisuzovány jinnisovi, kterého je možno zahnat pouze pomocí kouzelných modliteb a zaříkadel.

Svátky

Svátky, které se na Maledivách dodržují, vycházejí především z historické tradice a islámského lunárního kalendáře.

Náboženské a státní svátky nemají pevně stanovené datum, jelikož se řídí islámským lunárním kalendářem, který je pohyblivý a tudíž každý rok připadá svátek na jiný den. Lunární kalendář je oproti gregoriánskému kratší o 11 dní, z čehož vyplývá, že rok má pouze 354 nebo 355 dní.

Svátky se nejvíce dodržují v hlavním městě Malé, kdy mají téměř všechny obchody zavřeno, na ostatních ostrovech probíhá vše jako v každý jiný den.

Pohyblivé svátky

Velmi důležitým svátkem pro Maledivany, stejně jako pro ostatní vyznavače islámu, je Ramadán, který přichází koncem září až začátkem října a trvá po dobu 28 dnů. Ramadán je završen velkou hostinou a oslavami, které se nazývají Kuda Eid, jimž se vstupuje do nového měsíce. 66. den po skončení Ramadánu začínají oslavy Bodu Eid, které trvají 5 – 7 dní.

Velmi významným svátkem je Národní den (National Day), který přichází první den třetího měsíce lunárního kalendáře. Tímto svátkem se oslavuje svržení portugalské nadvlády Mohammedem Thakurufaanuem, jenž se stalo roku 1578.

V polovině dubna se oslavuje narození proroka Mohammeda, svátky trvají dři dny a vyznačují se hojností dobrého jídla a bohatou veselicí. Huravee Day a Martyr’s Day jsou svátky, které se pojí s výročím přistoupení Malediv k islámu.

Pevně stanovené svátky

1. leden – Nový rok
26. červenec – Den nezávislosti
3. listopad – Den vítězství (nad Srí Lanským vůdcem)
10. listopad – Rybářský den
11. listopad – Den republiky

Omezení pro turisty

Turistům není dovoleno konzumovat na veřejnosti alkohol nebo se po něm shánět mimo hotelový resort. V období Ramadánu je i turistům zakázáno, v hlavním městě Malé, konzumovat potraviny, pít a kouřit.

Na celém maledivském souostroví je přísně zakázán nudismus, který se rozchází s islámskou vírou. V hlavním městě je nutné mít zahalena alespoň stehna, poprsí a ramena, pro muže platí zahalená hruď.